Sosiale Medier


Engasjement er nøkkelen

I sosiale medier jobber man for engasjement i form av delinger og dialog, og all kommunikasjon foregår i det åpne rom. Brukerne produserer mesteparten av innholdet. Dette medfører at bedriften må ta bevisste valg for kanal og budskap, og har en klar strategi er forankret i den overordnede plan.

 

Tenk nøye gjennom følgende:

 • Hvilke kanaler skal vi velge? Hver kanal bør velges etter hvem man ønsker å snakke med, og hvordan.
 • Hvorfor skal brukerne følge oss? Kanskje er det fordi du kan løse problemer kunden har, kanskje er det fordi du deler interessant informasjon. Oppsett og innhold må tjene en hensikt.
 • Hvilket mål har vi for vår sosiale aktivitet? Ikke vær til stede bare for å være der, det er det mange nok som er.
 • Hvordan kan vi skille oss ut? Det er ikke nødvendigvis riktig for deg det som fungerer for konkurrenten, det viktigste er å finne DIN identitet.
 • Bygg nettverk. Et solid nettverk vil kunne bidra til å øke verdi av egne aktiviteter, men også åpne for muligheter du ikke ville tenkt på selv. Husk at andre aktører også trenger et godt nettverk.

Det er viktig ikke å se satsning i sosiale medier som en separat del av driften, men som en viktig brikke i den integrerte markedskommunikasjonen. Her kan du opprettholde og forlenge innhold fra andre kanaler, og styrke din merkevare. Å se sammenhengen mellom egenprodusert innhold, betalte annonser og dialog er en viktig suksessfaktor. Målinger via Google Analytics og Alerts, og f.eks Meltwater Buzz eller Raven Monitor kan gi deg god oversikt over hvordan din markedsstrategi fungerer.

Din strategi på sosiale medier bør være nøye gjennomtenkt, og gode planer for hvor, når, hva, hvem og hvorfor bør settes opp før dere starter. Vi hjelper dere gjerne!

 

Facebook

 • Over 3,1 millioner nordmenn er nå på Facebook
 • 2,4 millioner sjekker Facebook daglig, 80 % av disse via mobil
 • Segmentet mellom 25-34 år er de hyppigste brukerne, tett fulgt av de mellom 35-44 år
 • Kvinner har høyere bruksfrekvens enn menn

Facebook gir helt unike muligheter til å segmentere og målrette annonser. Kriterier som alder, bosted, interesser og sivilstatus hjelper deg å definere riktige målgrupper. Sammen med en effektiv budgivning og detaljert innsikt om trafikken kan du evaluere effekt av annonsering svært effektivt.

Den enorme trafikken gjør også Facebook til en meget god kanal for konkurranser, regelverket kan dog være noe komplisert å sette seg inn i. Våre medarbeidere har god kompetanse på nettopp dette, og vil gjerne veilede dere slik at dere slipper ubehagelige overraskelser.

 

LinkedIn

 • Ca 1,1 millioner nordmenn er nå på LinkedIN
 • Av disse er ca 200 000 beslutningstakere og ledere
 • 45 % av brukerne logger inn via mobilapplikasjon
 • 3 av 4 oppgir at de finner nyheter om bedrifter via LinkedIn
 • 20 % er aktive arbeidssøkere, mens 59 % er positive til å bli kontaktet angående stillinger
 • Den raskest voksende brukergruppen er studenter og nyutdannede

LinkedIn har i løpet av sine 11 år opparbeidet seg et solid omdømme, og anses som seriøst og profesjonelt. Det er ikke bare egnet til nettverksbygging og CV-profilering, men er også en god kanal for B2B-markedsføring, rekruttering og i noen tilfeller også salg.

Segmentering kan skje etter geografi, stillingskategori, stillingens nivå, tilhørighet til grupper og arbeidsgivere, kjønn, alder osv.

Budgivning kan styres av klikk eller visninger, alt etter hva som passer deg best. Enkelt å stoppe annonser når som helst.

 

Instagram

 • Har passert 300 millioner brukere på verdensbasis
 • Over 1,1 millioner norske brukere
 • Segmentet 18-29 år er størst, tett fulgt av 30-39 år. Sistnevnte øker stadig i antall
 • 55 % av brukerne oppgir at de sjekker Instagram daglig
 • Signifikant overvekt av kvinnelige brukere

I løpet av sine drøye fire år har Instagram blitt et av verdens raskest voksende nettsamfunn. Her finnes det mange muligheter for kreative bedrifter, både til å øke trafikk og salg, styrke merkevare og liking, samt promotering av produkter fra tredjepart.

 

YouTube

 • Verdens nest største søkemotor
 • Over 1 milliard unike bruker pr måned
 • Nesten 40 % av den globale seertiden på YouTube skjer via mobile enheter

YouTube er mye mer enn en videotjeneste der man kan være heldig å gå viral over natten. Det er en meget god kanal for både å selge produkter og gi brukerstøtte. Enkle produktvideoer lar seg produsere med begrenset budsjett, og du kan gi brukerne mer utfyllende informasjon enn via bare tekst.

I tillegg til egne videoer i egen kanal er det flere muligheter for annonsering før, under og etter andres videoer. Dette gir en god mulighet til å segmentere etter f.eks interesser, alder, geografi og innhold.

 

Twitter

 • 500 millioner tweets sendes daglig
 • Ca 900 000 norske profiler
 • En liten overvekt av mannfolk som bruker Twitter
 • Segmentet mellom 18 – 29 år er de hyppigste brukerne

Et forum der korte, velformulerte meninger blant annet bidrar til å skape buzz og bygge nettverk. Egner seg spesielt godt som trafikkdriver og for å skape diskusjon.

 

Snapchat

 • Over 1,1 millioner brukere i Norge
 • 20 % nordmenn bruker Snapchat daglig
 • 17 % kjenner til at Snapchat brukes som nyhetskanal
 • 50 % av norske smarttelefonbrukere bruker Snapchat
 • Den tredje mest populære sosiale applikasjonen blant brukere i segmentet 18 – 34 år
 • I Norge er det ca like mange brukere av begge kjønn

Snapchat har passert blant annet Instagram, og er nå den 2. mest brukte applikasjonen i Norge. Her kan du dele bilder, eller inntil ti sekunder film, med dine venner. Stadig utvikles nye attributter i applikasjonen, den seneste er Discover. I Discover kan selskaper dele sine nyheter med brukerne i ett døgn. Ingen norske aktører har enda fått bli med, men flere internasjonale aktører har rettet seg mot norske brukere.

Felles for alle disse kanalene, og de som ikke er nevnt, er at tilstedeværelse bør være et aktivt valg. De kanaler man velger å bruke skal tjene en hensikt. Å være der bare for å være der er sjelden et godt valg. Her kreves en god strategi for hvor, når, hva, hvem og hvorfor.

Kontakt oss gjerne for hjelp til å sette opp din bedriftsside på Facebook, for å sette opp annonser, kampanjer for å rekruttere, eller for å sette opp og integrere din sosiale strategi.