Markedsstrategi


En del av den helhetlige plan

 

En god markedsstrategi krever at man er i stand til å kombinere markedsføringens målsetning med selskapets helhetlige, overordnede plan. Den støtter seg til markedsundersøkelser og en god produktmiks for å optimalisere profitten, i tillegg til å opprettholde og forsterke bedriftens posisjon i markedet.

 

Markedsplan

Markedsstrategien danner grunnlaget for en markedsplan. Den består av et sett med markedsføringsaktiviteter som skal bidra med at selskapet oppnår spesifikke markedsføringsmål i en gitt tidsramme. Med grunnleggende markedsundersøkelser som avdekker forbrukerens behov, kan man utarbeide en markedsplan for å øke merkevarens kjennskap i målgruppen, informere om produktets funksjoner og fordeler, og øke forbrukerens kjøpsintensjoner ved å fjerne barrierer.

 

Konkurransefortrinn

Trygg Media har lang erfaring med å bygge hensiktsmessige markedsplaner for våre kunder, og vi er dedikerte i å videreformidle hvilke konkurransefortrinn som kan genereres ved å skape synergieffekter gjennom samkjøring av hensiktsmessige markedsføringsaktiviteter, enten det gjelder merkevarebyggende aktiviteter, eller produktspesifikke og salgsfremmende aktiviteter. I veldig mange tilfeller er en veloverveid balanse mellom disse aktivitetene den mest lønnsomme.

 

Kanaler

På detaljnivå dreier det seg om aktiviteter på internett, sosiale medier, forum og blogger, Digitale Boards (bybilde/kjøpesentre/kollektive knutepunkter), TV, kino, radio, og print (avis/magasin). Det er essensielt å identifisere hvilke kanaler som gir best eksponering for den antatte målgruppen. Videre må man utnytte kanalens funksjoner og virkemidler, for å oppnå sin målsetning.