Kostnadskalkulering for web-prosjekt

 

Hvordan utføres kostnadskalkuleringen for ditt prosjekt?

Når man etterspør tilbud på utvikling av et web-prosjekt, kan det være vanskelig å vite hvilke kostnader prosjektet vil føre med seg. Hvordan utføres kostnadskalkuleringen for ditt prosjekt?

Nøyaktig estimering av tid for et web-prosjekt er noe mange forsøker hver dag, men få klarer å lykkes med. Det er ingen formel som vil tilfredsstille enhver situasjon, og sjansene for å estimere hva et prosjekt vil koste nøyaktig er nesten umulig. Det som derimot er mulig er å øke nøyaktigheten av beregningene.

"Det er ingen formel som vil tilfredsstille enhver situasjon, og sjansene for å estimere hva et prosjekt vil koste nøyaktig er nesten umulig."

Etter å ha etablert den generelle strukturen, og kommet fram til en kravspesifikasjon for prosjektet, setter vi i gang med å utarbeide et detaljert budsjettoverslag. Budsjettoverslaget omfatter kostnader og den estimerte tiden for ferdigstillelse av prosjektet.

Web-utvikling er ingen enkel oppgave, som mange kanskje tror. Det er en kompleks prosess, som krever samarbeid mellom ulike fagpersoner, som hver og en har en spesiell rolle i utviklingen av ditt prosjekt.

Prosjektrollene

La oss se på noen av de viktigste rollene som tar del i utviklingen av et web-prosjekt.

Prosjektlederen: Har i oppgave å koordinere utviklingsteamet, utarbeide budsjett for prosjektet, etablere hvilke type ressurser og kostnader prosjektet vil føre med seg og estimere leveringstiden.

Utviklerteamet: Avhengig av kompleksiteten til prosjektet, kan det bestå av følgende roller:

  • Konseptutvikler: Er ansvarlig for å gi prosjektet form, fra den føreste ideen, til kommunikasjonsstrategier og forretningsmessige mål. 
  • Web-designer: Er ansvarlig for utformingen, utseendet og brukergrensesnittet av nettstedet.
  • Grafisk-designer: I samarbeid med web-designer og kunden, er oppgaven til en grafisk-designer den samlede grafikken av nettstedet, gjennom hans eller hennes valg av bilder og grafikk.
  • Web-utvikler: Har ansvaret for å strukturere web-prosjektet, ved å overføre web-designerens ideer til en side som kan vises på nettet. Dette gjøres ved hjelp av programmering med språk som HTML, CSS, JavaScript, Java, PHP, SQL o.l. for den dynamiske delen av nettstedet.

Innholdsteamet: Er ansvarlig for tekstforfatting. Gjennom samtaler med kunden, vil en tekstforfatter utforme tekst for å fortelle budskapet på en fengende, presis og lett forståelig måte.

Markedsføringsteamet: Har ansvaret for annonsering av nettsiden, for å trekke relevante besøkende slik at nettstedet når sine tiltenkte mål.

Disse spesifikke rollene er knyttet til kompleksiteten og det samlede budsjettet for prosjektet. Et lite prosjekt kan ha en person som dekker mer enn en av disse rollene, mens et komplekst prosjekt kan ha flere personer i hver rolle.  

Prosjektet brytes ned i oppgaver

For og best mulig kunne estimere totalkostnaden til prosjektet, bryter vi ned alle faser av prosjektet i små enkle oppgaver, jo mer spesifikke dess bedre. Her er et eksempel på hvordan en oppgave kan se ut:

Oppgave Detaljer Estimat
Serverkonfigurering Installasjon og oppsett av rammeverk, database og backup-løsninger. 6 timer

Kostnaden er kalkulert ved å multiplisere timeprisen for en oppgave med timeestimatet. Hvis timeprisen for handlingen i dette eksempelet er 1250,-, vil kostnaden for gjennomføring av denne oppgaven være 7500,-.

Når vi har estimert alle oppgavene, kan vi summere de for å finne det totale timeestimatet og dermed kostnaden for prosjektet.

Vegard O. Johannessen

Dato skrevet 27.11.2014 13:37 . Endret 15.11.2016 10:33 .

Kontakt oss
Telefon: 47 83 20 20 
E-post: post@tryggmedia.no

Trondheim
Ingvald Ystgaards veg 3A
7047 Trondheim

Oslo
Thunes Vei 2
0274 Oslo

Drammen
Nedre Storgate 37
3015 Drammen