Tilgjengelighet og utførelse

 

Nye regler krever økt brukervennlighet

 

 

Skal du redesigne eller lage ny nettside? 1.juli 2014 kom det nye regler fra Difi der tilgjengelighet er sterkt i fokus. Har dratt frem noen eksempler på hvordan vi kan være med på å gjøre hverdagen på nett enklere for folk med nedsatte funksjonsevner.

 

7 prinsipper

1. Like muligheter for bruk:

Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike evner.

2. Fleksibel i bruk:

Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og evner.

3. Enkel og intuitiv i bruk:

Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til erfaringer, kunnskap, språkevne eller konsentrasjonsnivået til brukeren.

4. Forståelig informasjon:

Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelser eller til brukerens sensoriske evner.

5. Toleranse for feil:

Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsikitede handlinger.

6. Lav fysisk utfordring:

Utformingen skal kunne brukes effektivt og hendig med et minimum av byrde.

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk:

Hensiktsmessig størrelse og plass skal gjøre det mulig med tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukeren sin kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet. 

Ikke-tekstlig innhold 

Bilder, illustrasjoner og animasjoner må ha et alternativ til de som ikke ser eller har synsnedsettelser. Bildetagger og alternativ tekst skal brukes på alt som er relevant for brukeren. Er det ikke-tekstlige innholdet ren dekorasjon, kan dette droppes, men da skal det heller ikke komme i veien for evt. skjermleser.

Tekst som leses opp av skjermleser

Tekststørrelser

Mulighet for å forstørre fontstørrelsen kan være svært relevant for mange. Da er det viktig at dette ikke ødelegger for funksjonaliteten eller innholdet på siden.

Tekststørrelse øker for de svaksynte

Fargebruk

Farger blir mye brukt for å gi meninger eller for å utheve ulike ting, f.eks lenker. Gjør man dette, må man supplere med andre metoder for å sikre at alle brukerne skjønner hva man formidler. I dag er det mange som bruker mobil og nettbrett å surfe med. Disse er mye utsatt for sollys, og dette stiller større krav til fargebruken for at det skal ha effekt. Det er ikke alle farger som er like synlige under alle lysforhold. Derfor er det da viktig å bruke andre metoder, gjerne i tillegg, for å indikere en evt handling, f.eks understrek under en lenke:

 

Dette er en ok lenke

Dette er en bra lenke

 

Bruker man diagrammer eller grafer for å formidle informasjon, burde man i tillegg til illustrasjonen ha med tydelig tekst. Her må man nemlig ta høyde for at folk kan være fargeblinde og/eller svaksynte, som må bruke skjermleser for å kunne få med seg informasjonen. 

 

Les mer om de nye kravene på nettsidene til Difi. 

Kilde: http://uu.difi.no/veiledning/nettsider/krav-til-nettlosninger/krav-wcag

 

Caroline Aasgaard

Dato skrevet 14.10.2014 08:58 . Endret 15.11.2016 10:33 .

Kontakt oss
Telefon: 47 83 20 20 
E-post: post@tryggmedia.no

Trondheim
Ingvald Ystgaards veg 3A
7047 Trondheim

Oslo
Thunes Vei 2
0274 Oslo

Drammen
Nedre Storgate 37
3015 Drammen