Økte konverteringsfrekvensen med over 40%

 

Norsk Flytteforbund fikk flere leads fra færre besøkende ved hjelp av smartere webdesign

 

I mars 2015 startet Trygg Media arbeidet med å utforme Norsk Flytteforbunds nye nettsider. Målet var en enklere og mer informativ brukeropplevelse, samt en økning i antall konverteringer av besøkende via et skjema for forespørsel om flyttehjelp.

Sitat fra Stig Pedersen, leder i Norsk Flytteforbund:

«Vi har jobbet med Trygg Media i lang tid og opplever byrået som en dyktig og seriøs samarbeidspartner. Resultatene av den nye nettsiden vår taler for seg selv!»

BILDE av Stig Pedersen tas ved neste møte - mest sannsynlig start av desember 2016 

Utgangspunktet

monitor gammel nff

 

Bildet over viser forsiden til Norsk Flytteforbunds opprinnelige nettsider, hvor forsiden var inngangsside for nesten tre fjerdedeler av den totale trafikken på nettstedet. Leads ble generert via et interesseskjema under menypunktene «flytteforespørsel» på toppen av siden. Skjemaet for flytteforespørsel, som på denne tiden spredte seg over tre separate steg, så ut som følgende:

 

NFF2

 

En forespørsel startet med kontaktinformasjon, gikk videre til et estimat av volum på flyttegods, og ble avsluttet med at brukeren bekreftet sin forespørsel. Vi mente at brukeren ikke ble presentert for nok informasjon underveis i prosessen, i tillegg til at verdien av å sende inn en flytteforespørsel ikke kom tydelig nok frem. Terskelen for å fylle ut interesseskjemaet var dermed unødvendig høy, og Norsk Flytteforbund gikk glipp av en rekke leads som følge av en vanskelig og lite informativ brukeropplevelse.  

 

Utviklingen av de nye nettsidene

Vi ønsket å tydeliggjøre forespørselsskjemaet, slik at mer trafikk ble drevet til siden hvor konverteringsmålet lå. Vi valgte dermed å gjøre flytteforespørselen til det mest fremtredende elementet på Norsk Flytteforbund forside:

 

NFF3

 

Nettstedet fikk seg et visuelt løft, med mer informasjon presentert på forsiden. Selve forespørselsskjemaet ble også endret, slik at en forespørsel startet med utfylling av en ny volumkalkulator for flyttegods: 

 

NFF4

 

Dette gjorde at brukeren umiddelbart kom i gang med den viktigste delen av forespørselen – å kartlegge hva han eller hun faktisk ønsket å ta med seg i flyttingen. De visuelle ikonene gjorde at brukeren raskere var i stand til å finne frem til flyttegodset som var aktuelt for han eller henne, noe som bidro til å senke terskelen for å begynne utfyllingen av skjemaet. Selve utfyllingen gikk fra å være en tre-stegs prosess til å bli et skjema hvor alle nødvendige utfyllingsfelter ble presentert på den samme siden:

 

NFF5

 

På denne måten kunne besøkende raskere orientere seg om hva slags informasjon som måtte fylles inn, samt starte innfyllingen med informasjon som var mindre personlig enn privat kontaktinformasjon. Det endelige produktet ga en enklere, renere og mer informativ brukeropplevelse, som i større grad styrte besøkende i retning av undersiden som genererte mest verdi for Norsk Flytteforbund.

 

Resultatet

En forbedret brukeropplevelse, i kombinasjon med en ny visuell profil, gjorde at forbundet opplevde en kraftig økning i både antall målfullføringer og besøkendes konverteringsfrekvens etter relansering. I juli 2015 resulterte den nye nettsiden i 101 flere konverteringer og en økning i konverteringsfrekvensen med hele 43,96% sammenlignet med samme periode året før:

 

konv_freq.png

 

Økningen av innkommende leads skjedde til tross for at antallet besøkende faktisk var lavere enn i 2014:

besøkstall 2015 vs 2014.png

 

Resultatet av relanseringen av Norsk Flytteforbunds nettsider fremhever viktigheten av å fokusere på kvaliteten av trafikken heller enn selve volumet av besøkende. Norsk Flytteforbund oppnådde flere leads fra færre besøkende – simpelthen ved å forbedre brukeropplevelsen.

 

Dato skrevet 23.09.2016 14:06 . Endret 18.11.2016 09:00 .

Kontakt oss
Telefon: 47 83 20 20 
E-post: post@tryggmedia.no

 

 

Trondheim
Ingvald Ystgaards veg 3A
7047 Trondheim

Oslo
Thunes Vei 2
0274 Oslo

Drammen
Nedre Storgate 37
3015 Drammen

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.