Facebook på 1-2-3

 

Kriteriene for suksess på Facebook.

Selv om sosiale medier utvikler seg i et rasende tempo, og det finnes et hav av kanaler man kan være aktiv i, er det fortsatt Facebook som er størst og byr på de beste mulighetene i forbindelse med synlighet og markedsføring av bedrift og produkt. Jeg tenkte at vi i det følgende kunne ta en gjennomgang av kriterier for suksess på Facebook.

 

Bør bedriften være på Facebook?

Før vi vurderer hvordan man gjør seg godt synlig og driver god markedsføring på Facebook, er det noen få potensielle problemstillinger som må belyses:

  • Finnes det en strategi og en målsetning med engasjementet?

  • Hva vil engasjementet kreve i form av tid og ressurser?

  • Har noen i bedriften kompetanse til å stå som ansvarlig for kommunikasjon?

  • Hvilken virkning vil feil eller fraværende dialog med brukerne ha?

Dersom man ikke finner det hensiktsmessig å være synlig på Facebook, eller ikke har en klar strategi og målsetning med engasjementet, bør man la være. Synligheten skal underbygge bedriftens identitet, og styrke merkevaren og lønnsomheten. Aktivitetene på Facebook må derfor være knyttet opp mot hvordan bedriften står frem alle andre steder den er synlig, og benytte de nye mulighetene til å forsterke den posisjonen.

Fordelene med synlighet på Facebook og alle andre sosiale medier, er at det ikke koster noe utover den tiden man bruker på kommunikasjon med brukerne og finpussing av det visuelle uttrykket. Kommunikasjonsmulighetene gjør det mulig å drive effektiv kundeservice, vedlikeholde eksisterende relasjoner og bygge nye, og lytte til innspill fra brukerne. Man kan også belønne brukere som viser at de har en sterk relasjon til bedriften (brukere som liker siden) med gode tilbud eller andre ekstraytelser.

På den andre siden må man ta de negative virkningene av kommunikasjonssvikt i betraktning. Brukerne er mer utålmodige i sosiale kanaler enn de er når de kommuniserer gjennom mer tradisjonelle kanaler. De forventer en rask og god dialog. Dersom svaret gis på veggen på Facebook-siden til bedriften, vil det også påvirke andre eksisterende og potensielle kunders oppfatning av virksomheten. Krisehåndtering blir derfor om mulig enda viktigere enn hva det har vært før, som følge av jungeltelegrafens hastighet i dette mediet. Det gjelder både negativ og positiv håndtering av kritiske spørsmål og henvendelser. Det er derfor ytterst viktig at det er kompetente personer som har ansvaret for engasjementet, og at disse har tid til å behandle henvendelsene som kommer.

 

En egen forretningsprofil på Facebook

Det mest fundamentale elementet for å lykkes på Facebook er selvfølgelig at man oppretter en egen Facebook-side for sin virksomhet. Den gir deg muligheten til å fortelle verden grunnlaget for bedriftens eksistens, og hva den produserer og leverer. Man kan også oppgi viktig informasjon som åpningstider og kontaktinfo. I tillegg bør man legge til store, appellerende bilder relatert til bedriften for å gi brukeren en god visuell opplevelse av Facebook-siden, og et inntrykk av hva bedriften gjør.

Utover den grunnleggende informasjonen kan man i korte trekk fortelle om sin bedrift inne på Facebook-siden. Disse opplysningene hjelper brukeren å finne ut mer om din virksomhet og gjør det lettere for søkemotorene å identifisere siden som relevant når brukere søker etter produkter eller tjenester du eller dere leverer. Når du legger til en forretningskategori, vil kundene dine kunne rangere din bedrift og legge igjen vurderinger av produktet og/eller tjenesten.

Legg gjerne til «Call-to-Action»-knapper på Facebook-siden. Handlingsfremmende knapper som «Ring nå», «Send melding» og «Kontakt oss» vil gi kunden mulighet til å nå bedriften uten at vedkommende forlater Facebook.

Snart vil det også være mulig å legge til en butikkdel (Shop Section) på din bedrifts Facebook-side, noe som vil gjøre det mulig å legge ut produkter for salg direkte på Facebook.

 

Del innlegg på veggen din

Deling av engasjerende, nyttige, relevante og interessante innlegg eller lenker på veggen, holder brukere som liker bedriftens Facebook-side informert om hva som skjer i og rundt bedriften. Kunder og andre brukere kan like, kommentere, eller dele dine innlegg, noe som bidrar til å bygge relasjoner både med eksisterende og potensielle kunder. Disse kan fremmes, slik at innlegget vises for andre brukere, basert på segmenteringsverktøyet til Facebook.

Husk at det ikke alltid er de mest informative innleggene som får mest oppmerksomhet. Det kan lønne seg å prøve seg frem for å finne ut hva dine eksisterende og potensielle kunder liker og deler med andre. Forsøk å dele fascinerende og engasjerende innhold. Forsøk gjerne med bilder, humor og spennende linker. Innleggene trenger ikke nødvendigvis å pushe salg, det kan være helt andre hendelser i bedriftens hverdag som opptar og engasjerer kundene langt mer enn selve produktet eller tjenesten som leveres. Disse kan godt kommuniseres på en uhøytidelig og folkelig måte. På grunnlag av disse mulighetene er Facebook en strålende kanal for merkevarebygging og langsiktig lønnsomhet.

Det er ikke alltid kundene er tilstede på Facebook, og graden av engasjement og rekkevidde vil variere med dagene i uken og timene på dagen. Ettermiddagen og kvelden er naturlig nok best med tanke på å treffe flest mulig, men det kan variere ut fra hvem bedriften ønsker å treffe. Man må prøve seg frem for å finne de optimale tidspunktene.

“You are what you share.”

― Charles W. Leadbeater

 

Annonsering på Facebook

Med Facebook-annonser kan man nå ut til brukere basert på kriterier som geografi, demografi, psykografi og livsstil. Segmenteringen er enkel på grunnlag av informasjonen brukerne oppgir om seg selv. Man velger målgrupper ut fra lokasjon, kjønn, alder, utdanning, yrker, titler, interesser, hobbyer, kjøpsatferd og mange flere kriterier.

Annonsene bør utarbeides og formes etter hvilken målsetning man har med markedsføringen. Det bør foreligge en tydelig strategi bak atferden og aktivitetene som gjennomføres. Er det en merkevarebyggende aktivitet? Ønskes økt salg på et bestemt produkt, eller en tjeneste? Er målet kanskje å oppnå et større antall påmeldinger til et arrangement? Facebook har utviklet verktøy for å hjelpe annonsøren og realisere sin målsetning uavhengig om man ønsker engasjement på Facebook-siden, flere likes, besøk på nettsiden, konverteringer (bestilling, kjøp, eller andre ønskede handlinger på nettsiden), salg av applikasjon, engasjement på applikasjon, synlighet rundt arrangement, spesialtilbud på enkeltprodukter eller tjenester, videovisninger, bildekarusellannonser, eller dynamiske produktannonser.

Man kan også kombinere flere av disse. Erfaringsmessig vil videoannonser, som også teoretisk er mest virkningsfullt, være et av de beste alternativene. I tillegg ser vi at bildekaruseller har evnen til å vise flere aspekter av bedriften, produktet, eller tjenesten på en gang, og at brukerne ofte bruker tid på å bla i karusellene. Sistnevnte har, i likhet med andre bildeannonser på Facebook, evnen til å kommunisere merkevarenavn og enkle budskap til brukere som ikke bruker mye tid på annonsen, nettopp fordi alle bilder og all tekst er statiske.

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/t39.2365-6/12385803_200028527005149_1529806913_n.png

 

Budskap og bilder

Uansett hvilken type annonse man ender opp med å velge, bør budskapet være tydelig og bære preg av hva målsetningen med annonseringen er. Et godt budskap underbygger bedriftens identitet og personlighet, slik at man tilegner seg oppmerksomhet fra eksisterende kunder som allerede kjenner bedriften og dens leveranser, og legges merke til av potensielle kunder som enda ikke har hatt interaksjon med bedriften. Budskapet bør være kort og konsist, og inneholde kun de mest nødvendige opplysningene – brukere har en tendens til å scrolle gjennom Facebook raskt.

Forsøk utover det å tenke på hva det er som får dine kunder til å handle av akkurat din virksomhet, og utform budskap og bilder ut fra hva som virker appellerende for deres emosjonelle tilknytning til bedriften, produktet, og/eller tjenesten. Bildene bør være av høy kvalitet, produktet eller gjenstanden må være interessant, organisering og plassering bør være gjennomtenkt, og vinkel og belysning må tas i betraktning Ta i tillegg høyde for at støy i omgivelsene kan forstyrre brukerens evne til å oppfatte budskapet, og husk at mennesker elsker mennesker – også i bilder!

 

Trenger du hjelp med ditt engasjement på Facebook?

Ta kontakt med meg eller en av mine kolleger i Trygg Media dersom du og din bedrift trenger hjelp til oppsett av Facebook-side, eller etablering, gjennomføring og resultatmåling av kampanjer. Det gjelder også dersom det er behov for å utarbeide en strategi for hvordan man skal fremstå som bedrift.

 

Anders Bolme Ree

Dato skrevet 11.02.2016 15:07 . Endret 15.11.2016 10:31 .

Kontakt oss
Telefon: 47 83 20 20 
E-post: post@tryggmedia.no

 

 

Trondheim
Ingvald Ystgaards veg 3A
7047 Trondheim

Oslo
Thunes Vei 2
0274 Oslo

Drammen
Nedre Storgate 37
3015 Drammen

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.