Programmatic annonsering

 

Forklart på norsk

I takt med sterk vekst i online-annonsering, der digital markedsføring utgjør en stadig større andel av markedsbudsjettet har det oppstått et behov for mer avansert teknologi til å få optimalt utbytte av mulighetene som ligger i online-annonsering.

Utviklingen i måten vi gjør mediekjøp på endrer seg raskt og den store «snakkisen» om dagen er programmatic ad-buying eller programmatisk annonsekjøp. 

Hva er programmatic buying:

Begrepet programmatic buying (også kjent som programmatic advertising og programmatisk annonsering) omfatter en rekke teknologier som automatiserer kjøp, plassering og optimalisering av mediainventar basert på predefinerte variabler.
Programmatic annonser kjøpes i hovedsak med real-time bidding (RTB) og programmatic direct. Veksten er i hovedsak drevet at RTB – den auksjonsbasert fremgangsmåten for programmatic der digitale displayannonser blir kjøpt og solgt i sanntid.

I takt med at publisistene åpner for private deals forventer vi også en vekst i programmatic direct / programmatic guaranteed der man på forhånd kan kjøpe garanterte visninger.

RTB åpner for at media inventar som bannerannonser, videoannonser, utendørs skjermer (digitale) mm. kan kjøpes gjennom et auksjonssystem som utfolder seg i millisekunder før en webside lastes av en bruker.

Real Time Bidding er i sterk vekst på reklamemarkedet akkurat nå. Selv om RTB har hatt en litt sen start i Norge sammenlignet med våre naboland og ikke minst USA, er det norske markedet nå i sterkt vekst med en økning på 175% fra 2014 til 2015 og utgjør i dag over 17% av det totale online-displaybudsjettet (kilde: Delta Projects).

Det som tidligere har vært negativt med progammatic har utvilsom vært tilgangen på premium siter og plasseringer. Der tilbudet tradisjonelt har bestått av restplasseringer, har nå de fleste mediehusene, deriblant Schibsted (med nettsider som vg.no, finn.no, aftenposten.no, E24.no, adressa.no, bt.no), åpnet for såkalte private deals der annonsørene kan inngå egne avtaler for å gjøre programmatiske kjøp på en spesifikk nettside eller et nettverk.

Når man ser på veksten av programmatic i Norge og verden forøvrig, er det ingen tvil om at dette vil bli en utfordrer til alle flater også de tradisjonelle kanalene som TV og Radio. Det kan koste dyrt å ikke henge med i denne utviklingen.

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most reponsive to change."
~ Charles Darwin, 1809

 

Fordelene med Programmatic

Fordelen med Programmatic er mange, deriblant effektive mediekjøp, bruk av egne datasett, full kontroll på visningsfrekvensen på tvers av nettverk, kostnadseffektivt, bedre målretting og mange flere.

 

Interessert i å prøve Programmatic

Ta kontakt med oss for en gjennomgang

 

Vanlige forkortelser i forbindelse med Programmatic Ad:

ATD: Agency Trading Desk
DSP: Demand Side Platform
SSP: Supply Side Platform
PMP: Private Market Place
RTB: Real Time Bidding
ITD: Independent Trading Desk

Tore Skaugen

Dato skrevet 06.08.2015 11:21 . Endret 15.11.2016 10:32 .

Kontakt oss
Telefon: 47 83 20 20 
E-post: post@tryggmedia.no

 

 

Trondheim
Ingvald Ystgaards veg 3A
7047 Trondheim

Oslo
Thunes Vei 2
0274 Oslo

Drammen
Nedre Storgate 37
3015 Drammen

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.