Annonsering

 

Godt planlagt kanalvalg gir synergieffekter

 

Å planlegge annonsering kan by på utfordringer. Det finnes et mangfold av kanaler å velge i, og alle har forskjellig funksjon og effekt. En godt planlagt kanalmiks kan medføre synergieffekter på tvers av kanaler.

I Trygg Media er vi opptatt av å bistå kundene våre med hvordan man skal distribuere markedsbudsjettet ut fra å oppnå optimal nytteverdi av annonseringen i henhold til målsetningen med markedsføringen, uansett budsjettstørrelse.

 

 

Internettannonsering

Annonsering på internett blir en stadig viktigere del av markedsføringsstrategien til et selskap, og bidrar til å drive trafikk til selskapets nettside. Både egne erfaringer og tidligere forskning viser til at kjøpsintensjonen til brukerne er høy, siden man kan kontakte en leverandør, og tilegne seg både produkter og tjenester direkte. Internettannonsering leverer besøkende til din nettside umiddelbart, og gir svært målbare resultater.

Internett har blitt en plattform hvor brukerne lever og gjennomfører sine daglige gjøremål.

For å gjøre det enkelt har vi delt nettannonsering inn 3 kategorier:

  1. SEM (search engine marketing eller søkemotorannonsering)
  2. Displayannonsering (Bannerannonsering)
  3. Content Marketing (Innholdsmarkedsføring)

 

SEM – Søkemotorannonsering

Annonsering i søkemotorene dreier seg hovedsakelig om å være synlig når brukeren gjennomfører søk som er relevant for ditt selskap. Hovedsakelig har denne synligheten blitt skapt gjennom tekstannonser som er optimalisert i henhold til hva selskapet leverer av produkter og tjenester. I forbindelse med optimalisering av annonser for å oppnå høy relevans som medfører lav klikkpris og god plassering på resultatsiden i søkemotoren, er søkemotoroptimalisering av nettsiden essensielt. , Over det siste året har annonseringen i søkemotorene tatt nye former. Det gjelder spesielt for Google, som lanserte annonseringsformen Google Shopping i 2013. Denne kanalen lar annonsørene vise bilder av produktet, samt handlingsfremmende budskap som pris og leverandør.

Uansett hvilken annonseringsform som benyttes i søkemotorene, anbefaler vi at kanalen hovedsakelig benyttes til salgsfremmende aktiviteter rettet mot brukere langt fremme i beslutningsprosessen. På en annen side skal man ta trender og endringer i brukernes søkevaner i betraktning, og eventuelt produsere egne kampanjer rettet mot brukere som fortsatt driver med informasjonssøk på et tidlig stadium i beslutningsprosessen. Det gjelder spesielt for leverandører av produkter og tjenester som krever høy grad av involvering.

Per dags dato har Google og Bing et volum som er tilfredsstillende nok til at vi finner det hensiktsmessig å annonsere der. Google over 90 % av søk på verdensbasis, og er den desidert største. Bing har langt lavere, men økende, volum. Man finner en mer definert målgruppe av voksne, mer kjøpesterke brukere, på Bing. I tillegg er det tilsynelatende enklere å treffe bedriftsmarkedet på Bing som en følge av at prosentandelen jobb-PCer hvor Bing benyttes som søkemotor er stor.

 

Displayannonsering

Annonsering på displaynettverket forekommer stor sett i form av bannerannonsering, og har først og fremst en merkevarebyggende effekt. Det kommer som en følge av at brukeren som blir eksponert for annonsen, ikke selv har søkt aktivt etter produktet eller tjenesten som blir promotert. Likevel vil man med riktig målretting være i stand til å treffe brukere som er potensielle kunder.

Vi annonserer i flere forskjellige displaynettverk for å få en så bred synlighet som mulig for våre kunder. Gjennom annonsering i displaynettverket til Google er vi i stand til å segmentere brukerne ut i fra geografiske, demografiske, og psykografiske (interesseområder) kriterier. I tillegg kan vi bygge remarketinglister basert på tidligere besøk på destinasjonssiden. Remarketing åpner for mer handlingsfremmende buskap i bannerannonsene, og kan, i motsetning til annonsering på displaynettverket generelt, være en mer salgsfremmende aktivitet. Man skal derimot benytte muligheten med forsiktighet, og være oppmerksom på at effekten tar form av en Gauss-kurve, og kan bli negativ dersom verktøyet brukes feil.

I tillegg til displaynettverket til Google, annonserer vi også på displaynettverk som Nettavisen, gjennom Webtraffic (Schibsted sine nettsider, som for eksempel VG, Aftenposten, Finn, og flere andre), Eniro, VG, og alle andre nettverk som blir funnet nyttige for våre kunder. Målrettingsmetodene er noe forskjellige i disse nettverkene. Noen benytter brukerens søkehistorikk for å finne verdifulle målgrupper, andre benytter plasseringer under temaer som er relevante for annonsøren, mens noen plasserer annonsen på forsidene av velrenommerte nettsider. Enkelte benytter også remarketing for å finne relevante brukere.

 

Content Marketing og innholdsmarkedsføring

 Formålet med innholdsmarkedsføring er å tiltrekke seg og beholde kunder ved å skape relevant og verdifullt innhold med den hensikt å endre eller forbedre forbrukernes adferd. Det er en pågående prosess som er integrert i bedriftens helhetlige markedsføringsstrategi.

I utgangspunktet er innholdsmarkedsføring kunsten å kommunisere med dine kunder og prospekter uten å selge. Essensen er troen på at hvis man kontinuerlig leverer verdifull informasjon til kjøpere, vil de til slutt belønne bedriften med sin lojalitet.

 

 

Digitale Boards

Digitale Boards finnes i mange settinger, hvorav bybilde, kollektive knutepunkter, og kjøpesentre er noen av dem. Disse kan bidra til å kommunisere merkevaren og profilen til en bedrift, et produkt, eller en tjeneste.

Digitale Boards og utendørs reklame er svært fremtredende og synlig, og krever ikke at forbrukeren foretar seg noe for å få tilgang til annonsen. Den virker i tillegg noe mindre påtrengende enn annonser i andre kanaler, siden den ikke avbryter en brukers aktivitet for å kommunisere et budskap. Den norske kulturen og de sosiale normene som følger med den, gjør denne typen annonsering spesielt egnet. Digitale Boards og utendørs reklame utgjør et naturlig blikkfang der hvor mottakere befinner seg i sosiale settinger hvor de ikke kjenner noen.

Ofte befinner brukeren seg i en modus som gjør vedkommende mer mottakelig for merkevare og budskap. Det kommer som følge av avstressende settinger.

 

Utnytt ditt eget «uterom»

Gjør din bedrift det beste ut av sitt eget «uterom»? God skilting på bygg, samt foliering av firmabil eller varebil, er viktig. Kjøretøysannonsering er svært synlige og den formidler trygghet og yrkesstolthet. Den kan også benyttes til å formidle budskap som kontaktinformasjon

 

 

TV og kino

TV og kinoreklame kan levere et massivt publikum til annonsøren og tilbyr unike kreative muligheter til å bygge atmosfære, formidle følelser og fullt engasjere seeren.

Imidlertid kan kostnadene bli høye slik at de fleste små bedrifter ikke har budsjett for TV og film reklame. Generelt er disse mediene best egnet til store nasjonale merkevarer.

Et godt alternativ for SMB bedrifter er sponsorspotter som kommer før og etter hver reklamespot. Disse er ofte vesentlig rimeligere enn reklamespottene. Forskning viser at sponsorspottene i flere tilfeller har langt større effekt enn reklamespottene, siden de har en bedre evne til å fange mottakeren. Relevans i forbindelse med påfølgende TV-program kan også påvirke effekten i positiv retning.

Når det er sagt, kan både TV og kino tilby lokale løsninger for mindre bedrifter.

 

Radio

Radio fungerer godt som en følge av at mottakeren kan oppfatte lyd uavhengig av fokus. Ofte befinner vedkommende seg i bilen, eller på jobb når denne kanalen benyttes. Det må tas hensyn til når budskapet utformes.

Radio er absolutt en aktuell kanal for å komplettere dekningen i en markedsplan, spesielt for større bedrifter med relativt store markedsbudsjett. 

 

Trykt reklame - avis og magasin

Annonsering i pressen og i kataloger kan være en rimelig og effektiv markedsføringsverktøy for små bedrifter. Annonsering tilbyr en målrettet måte å spre ordet om virksomheten din til et stort antall mennesker.

Det finnes tusenvis av forskjellige publikasjoner. Disse inkluderer nasjonale aviser, regionale dagsaviser og ukeblader, gratis og betalte lokalaviser, generelle interesse magasiner, spesialblader, handel, tekniske og faglige tidsskrifter og interne magasiner. Man har også bransjekataloger som f.eks. Gule Sider og Ditt Distrikt ol.

Annonsering i denne kanalen har en definert målgruppe som gjerne består av en mer voksen og kjøpesterk målgruppe. Volumet på denne typen publikasjoner er nedadgående, men kanalen kan ikke neglisjeres så lenge man treffer relevante brukere.